Norma pomiaru powierzchni galerii handlowych a podejście właściciela.

BOMA Retail -Pomiary powierzchni galerii handlowych

Norma pomiaru powierzchni galerii handlowych a podejście właściciela. Gdy przeanalizowałem w swoim portfolio sposób mierzenia powierzchni najmu w galeriach handlowych w Polsce to od 10-ciu lat funkcjonują dwa podejścia rynkowe „brutto” i „netto”. Definicje te określane były indywidualnie przez właścicieli obiektów handlowych. Każdy pomiar w podejściu brutto czy netto różnił się od siebie, ponieważ nie…

Urzędowy obowiązek pomiaru części wspólnych w budynkach

Urzędowy obowiązek pomiaru części wspólnych w budynkach Informujemy zarządców nieruchomości w Polsce o zmianach w Ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Takie oficjalne pismo do naszej firmy skierował również Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Urząd Dzielnicy Praga Południe z prośbą o przypomnienie. Co wnosi zmiana i kogo dotyczy?  Zmiana w Ustawie nakazuje pomiar części wspólnych…

inwentaryzacja architektoniczna3

Inwentaryzacja architektoniczna

Architekt czy geodeta lepiej odzwierciedli budynek? Na początku należałoby sobie powiedzieć co to jest inwentaryzacja architektoniczna / inwentaryzacja budowlana / inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i co wchodzi w jej skład. W obrazowy sposób można powiedzieć, że chodzi o stworzenie dokumentacji papierowej (cyfrowej) istniejącego budynku lub fragmentu budynku, aby  istniała ona w takiej formie, w jakiej są składane…

9 KROKÓW DO SKUTECZNEGO WYNAJMU BIURA

Sprawdź zanim wynajmiesz Dynamiczny, by nie powiedzieć gwałtowny, rozwój rynku biurowego w Polsce powoduje, że znaczna część budynków funkcjonuje w gęstym otoczeniu konkurencyjnym. Wysokie nasycenie powierzchnią biurową doprowadziło do dominacji rynku najemcy nad rynkiem wynajmującego. W wielu lokalizacjach o najemcę trzeba wręcz zabiegać a wachlarze pakietów zachęt rozwijają się coraz szerzej. W jaki sposób skutecznie…

Granice nieruchomości w polskim systemie prawnym

1. Granica działki ewidencyjnej a granica nieruchomości. Zanim wdrożymy się w szereg wiadomości omawiających rodzaje granic nieruchomości, ich wartość, hierarchie oraz sposoby ustalania zacznijmy od definicji granicy działki ewidencyjnej i granicy nieruchomości: – granica działki ewidencyjnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (rozp. EGiB)…

GIF - norma pomiaru powierzchni

GIF – norma pomiaru powierzchni

 GIF – norma pomiaru powierzchni – Zasady pomiaru, MF-0 – powierzchnie nie stanowiące przedmiotu najmu, MF-G – powierzchnie stanowiące przedmiot najmu, modyfikacje normy GIF – Norma GIF jest to norma pomiaru powierzchni uwielbiana przez niemieckich inwestorów. W 2017 r. ze względu na zwiększające się pole inwestycji niemieckich firm na terenie Polski – norma GIF plasuje…

Umowa najmu lokalu – przykładowe zapisy o powierzchniach najmu

Umowa najmu lokalu – przykładowe zapisy o powierzchniach najmu Prowadząc od kilku lat szkolenia z zakresu norm pomiaru powierzchni komercyjnych (biura, handel, magazyny)  i mieszkaniowych – ciągle otrzymuję pytania dotyczące zapisów w umowach najmu lokalu dotyczących sposobów ujmowania powierzchni najmu. Ponadto, w swoim 10-letnim doświadczeniu zawodowym konsultowałem pod kątem norm pomiaru powierzchni wiele draftów umów…

W 2016 R. WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI W POLSCE STRACILI ~320 MLN ZŁ?

 W 2016 r. właściciele nieruchomości w Polsce stracili ~320 mln zł? W 2016 r. właściciele nieruchomości w Polsce stracili ~320 mln zł? Geodeta – Inwestor wie, jak powstrzymać ich straty. Czy uważasz, że każdy inwestor chciałby, żeby pieniądze za najem powierzchni handlowej, biurowej, magazynowej czy mieszkaniowej, były liczone za możliwie największą powierzchnię? Kto zarobi a…

WNIOSKI O ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO DLA PRZYŁĄCZY I NADWIESZEŃ BUDYNKU – W jakiej formie i do kogo składamy wnioski

Wnioski o zajęcie pasa drogowego dla przyłączy i nadwieszeń budynków Każde przyłącze do budynku (prąd, woda, kanalizacja, gaz, teletechnika, itp.) zlokalizowane jest przeważnie pod drogą, chodnikiem będącym własnością innego właściciela, względem własności danego budynku. Za wszystkie przyłącza do budynku (prąd, woda, kanalizacja, gaz, teletechnika, itp.) właściciel budynku, do którego podłączane jest nowe przyłącze musi uiszczać coroczną…